Kontakti

ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ  KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Gaja 12
49000 Krapina 
e-mail: skolskisavez.kzz@gmail.com   

Predsjednica Tatjana Tuđa, prof.
Mobitel: 098/9395196

Glavni tajnik Radovan Cesarec, mag.cin.
Mobitel: 098/747-546
e-mail: radovan.cesarec@kr.t-com.hr